# پرشین_بلاگ

بزرگترين عيب

..................................................................................................................گر فاصله ای هست ميان من و توبردار به ابخندیبردار به پیقامیسلام ای نازنين باز نامه دادمنميره قصهء عشقت زيادمگزاشتی ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 2 بازدید