# وبلاگ

پيروزمند شکست خورده!

.................................................................................................................. مردی زکنندهء در خیبر پرساسرار کرم ز خواجهء قنبر پرسگر طالب فیض حق بصدقی حافظسرچشمهء آن ز ساقی کوثر ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 7 بازدید

العجل يامولای

................................................................................................................ بيا جانا که جانان خواهد آمد امير شاه خوبان خواهد آمد بر اين دنيای ظلمانی سرانجام شهی چون ماه تابان خواهد آمد گرفتاران پريشانان ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 4 بازدید

زمان عشرت

................................................................................................................. سلام خوبانم اميدوارم که در کنار خانوادهء خود لحظاتی سراسر شادی را سپری نمائيد.ميلاد خجستهء حضرت فاطمهء معصومه ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 3 بازدید