پاسخ واجب

بسم الله النور السماوات والارض...
و با سلام به همه شما ياران همراه که هميشه به اين صفحه لطف داشته ايد.
در هفته گذشته برخی خوانندگان اين صفحه(چنان که احتمالا ديده ايد)به نگارنده اظهار لطف
فراوان داشته اند و متاسفانه به دليل آنچه نام آن را نهادينه نشدن رفتار علوی در عمق روح و اخلاق برخی شيعيانو نيزتعصب و علاقه ناشی از جهل می گذارم ،در شناخت و درک روح مطلب دچار اشتباهی خرد کننده و تاسف بر انگيز شدند.
خدای را سپاس ميگويم که مرا از گروه فريب خوردگان موسوم به مجاهد خلق قرار نداد...و سپاس که در زمانه ای بزرگ شدم که معنای اقتدار دينی را در اسلام انگليسی و امريکايی،
و تفاوت شديد آن با آموزه های اسلام ناب محمدی(ص)و علوی(ع) را با گوشت و پوست خود ديدم و درک کردم، تا از انجام جنايتی بزرگ به دين ،مذهب،ائمه معصوم ،ايران و خون فرزندانش
مبرا باشم و مرتکب آن نشوم.
عزيزی ظلمهايی که در طول تاريخبر شيعيان روا شده را دليل آن می داند که
ديگر اجازه ندهد ...(که)علی زمانه ما تنها بماند.
اين عزيزدر گوشه گوشه نوشته من
تفکری غير از تفکر مولايش را می بيند.
و قتل مجيد خويی را به دست انسانهايی
می داندکه تنها به اين شيوه شايد ميتوانستند حرفشان را بزنند.!!!!!!
و می بیند که در جای جای نوشته هایت که بعضا کلام حق است با نيش و کنايه و بعضا
به طور مستقیم نظام مقدس جمهوری اسلامی را که ثمره خون شهدايی است که به نام آنها کلامت را شروع می کنی مورد حمله قرار می دهی

و در پايان از من پرسيده اند که:به نظر شما جمهوری اسلامی ايران در اين کره خاکی از نظر
حقانيت چه جايگاهی دارد؟

و اما پاسخ:
۱- اگر تاريخ را دقيق بخوانيم می بينيم که جمهوری و حکومت اسلامی،معجون يا اکسير و عنصری نبوده که يکشبه توسط آیت الله خمینی و شاگردانش کشف شود.بلکه حقیقتی معنوی و الهی است که در صدر اسلام و توسط رسول رحمت و برگزیده ترین منجی بشر(ص) صورت تجلی یافت و توسط جانشینانش تا حدی ادامه پیدا کرد.پس حقانیت و حقیقت آن بسیار بالا تر و روشن تر از مفاهیم دیگری چون روحانیت،حوزه،شیعه ،سنی و ولایت فقیه است.
به نظر من،۲۵ سال پيش و با هدف تکرار آن تجربه،پس از انقلاب چنين حکومتی شکل گرفت.
من آن عمل را نقد نمی کنم.نقد من بر نتيجه عملکرد اشخاص فاسديست که مانند دوره خليفه
سوم فاميل بازی و رانت خواری را باب کردند و همچون دوره معاويه خود را جانشين بر حق خواندند و امروز چون دوران يزيد، بنيان همه چيز را نفی می کنند و فردا توقع دارند که مولايمان،
علی زمان،حجه ابن الحسن(عج) قبل از ظهور از ايشان کسب اجازه نمايد!
عملکرد کثيف و اشتباه برخی از اينان است که بسيار بسيار بيش از مطالب من خون پاک بهترين فرزندان اين خاک را پامال هوسها و قدرت طلبيها می کند.
آری..علی امروز تنهاست ولی علی،آن سيد ترک زاده خراسانی عراقی پرست نيست و خطای برخی،اينجاست که او را علی می انگارند...ای مسلمان! امام زمانت را شناخته ای؟مرگ در کنارت است!!!!
۲- فرض کنيم مجيد خويی انگليسی بود.اولا اين آقايان که وابستگی خود را هر روز به عالم نشان می دهند.بدون اجازه آب نمی خورند.ثانيا کدام انسان،می تواند قبول کند که در حرم امن
و بيت الله ،در کنار مزار شهيد تروريسم و کج انديشی،مولا علی(ع) گروهی به فجيع ترين شيوه
فرزندش را ترور کنند؟آن هم در عملياتی که بسيار جالب سازماندهی و اجرا شد.چه کسی باور می کند که چنين گروه منظمی،امکان و مجال بيان خواسته خود را به شيوه ای غير از اين،نداشته که مجبور به چنين کاری شده؟!!!!
ديگر اين که،آيا اين هم کار انگليس ها بود؟ آنها که عمری برای دور کردن علمای دينی از قدرت تلاش کردند،يکی از مخالفان حضور روحانيون در قدرت را ترور می کنند؟چه کسی باورمی کند؟


* * *

به دليل پاسخ به برخی خوانندگان عزيز،در اين هفته فرصت بررسی موارد فرصت سوزی مسوولين ايران دست نداد.اگر عمر باقی بود در هفته آينده در اين باره سخن خواهيم گفت،ان شاء الله
يا علی

/ 2 نظر / 11 بازدید
يالثارات

بنام حق منتظرم تا نظرات شما را راجع به فرصت سوزي و تهديدسازي هر چه زودتر ببينم.موفق باشيد

چشمه

در اينكه مقتدا صدر وابسته به حكومت ايران بوده و قتل پسر آقاي خويي رو به كردن ايران بندازي برايم جالب بود، ولي من باور نميكنم اگه تو خودت باور داري.