قرآن ياد يارمهربان، بوی جوی موليان

exportImage.asp?s=cano&i=10628013&w=400&h=300>


<<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<

((و ما آيات را به حق فرستاديم و برای اقامهء حق و راستی نازل شد و نفرستاديم تو را جز برای آنکه مومنان را بشارت به رحمت دهی و کافران را از عذاب الهی بترسانی. و قرآن را جزء به جزء بر تو فرو فرستاديم که تو نيز به تدريج بر امت قرائت کنی. اين قرآن کتابی از تنزيلات بزرگ است و به امت بگو که شما به اين کتاب ايمان بياوريد يا نياوريد برای من يکسانست و البته آنها که پيش از اين به مقام دانش و علم رسيدند هرگاه اين آيات بر ايشان تلاوت شود همه با کمال خضوع و فروتنی سراطاعت بر حکم آن فرود آورند و گويند پروردگارما پاک و منزه است و البته وعدهء خداوند محققا واقع خواهد شد و آنها با چشم گريان همه سر بر خاک عبوديت نهاده و پيوسته بر خوف و ترسشان از خدا افزوده ميشود.
و بگو ای پيامبر خدا را به اسم الله(ج) و يا به اسم رحمن يا هر اسمی بخوانيد. اسماء نيکو همه مخصوص اوست زيرا او اوصاف جمال و جلال حضرتش بيشمار است... و بگو ستايش مخصوص خداست که نه هرگز فرزندی و نه شريکی در ملکش برگرفته و نه هرگز عزت و اقتدار او را نقصی رسد که بدوست و مددکاری نيازمند گردد و پيوسته ذات الهی را به بزرگترين اوصاف کمال ستايش کن.(۱۰۵ـ۱۱۱ سورهء اسری)


********************************************************

فرصتهای سوخته:


سلام به همگی شما ياران همدل و همراه که حضورتان و نظراتتان گرمی بخش دل و روشنگر راه انديشهء اين صاحب قلم بوده و تا امروز و اين مطلب ،اين سرمايهء بزرگ را به نگارنده ارزانی داشتيد. در هفته گذشته قرار شد که امروز در بارهء فرصتهای سوختهء حضور در عرصهء حساس سياسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی منطقه نکاتی را بيان کنيم. حضوری که می توانست حتی بسياری از تهديدات امروز بر تماميت ارضی و نظام و مردان حکومت و قدرت را پيش گيری نمايد.
ما (به عنوان دولت و نظام جمهوری اسلامی ايران) با توجه به تجربهء چنان همکاری ضعيف و پر ايرادی که البته به دليل حضور منفرد امريکا و به خاطر مسائل ارزشی در همان حد امکان بروزداشت می توانستيم نقش پاکتر ،پر رنگتر و بسيار موفق تر و موثرتری در تحولات کشور همسايه ايفا نمائيم. نمی گويم با آمريکا ئيها به طور مستقيم رو در رو و دوشادوش و هماهنگ کار کنيم.در بحران افغانستان فقط آمريکا بود و ايران با توجه به پيشينهء حضور خود و با توجه به مسائل ارزشی در شعار عدم رابطه با امريکا! نمی توانست بيش از اين باب همکاری با امريکا را باز نگهدارد. اما در عراق در کنار امريکا انگليس هم حضور داشت که شکر خدا با اين دولت فخيمه و اين ارباب محترم و محبوب! هم رابطه داريم هم مراودات گرم و عاشقانه! ضمن اينکه مناطق عملياتی دو کشور هم تفکيک شده بود و ما می توانستيم به طور مستقيم در مناطق عملياتی نيروهای انگليسی فعا ليتهای لجستيکی پشتيبانی عمرانی بهداشتی و خدماتی را در انحصار خود بگيريم تا هم در کنار چهره های رهائی بخش مهاجمين از ايران هم نام خير خواه و محبو بی بجا مانده و خاطرهء ۸ سال جنگ و خونريزی و پس از آن دخالت و تنش مذهبی از خاطره ها پاک شود و حضور خود را در دورهء ثبات بعد از جنگ تقويت کنيم و در کنار آن به طور غير مستقيم در نقاط تحت عمليات امريکا ( به تبع حضور انسان دوستانهء مستقيم خود) فعاليت داشته باشيم.
و نيز به عنوان دولتی که مخالف و مبارز با تروريسم دولتی عراق و ضربه خورده از اين رژيم، هم در جبهءغالب قراربگيريم و هم امريکا را در موضع انفعال قرار دهيم تا در روابط و لحن کلامشان با ما تجديد نظر کنند و هم امتيازات بی شمار ديگری بگيريم.امتيازاتی چون سرکوبی و ريشه کنی مجاهدين خلق(از طريق نابودی رهبری آنها و کنترل و در مرحلهء بعد جلب اعضای فريب خورده و بازگرداندن آنها به دامن پر مهر ميهن) امکان حضور بسيار پر رنگ و مقبولتر در حاکميت بعدی عراق و مهمتر از همهء اينها به دست گرفتن بخشی از فعاليت های عمرانی و بازسازی عراق که موجب رونق اقتصادی و صنعتی و ايجاد بازار مصرفی بزرگ (در حد خاورميانه و نه فقط عراق) و در نتيجه رونق اقتصادی ايران.
بسياری دليل اين موضع گيری نادر و جديد الکشف( بی طرفی فعال!!!) را برخورد و عکس العمل جهان اسلام و جهان عرب نسبت به همکاری ايران با مهاجمين به اراضی عربی و اسلامی عنوان می کنند. در رد اين دليل خام عرض می کنم که اولا يکی از ارکان اتحاديه عرب کويت در حالی در اين جنگ به طور مستقيم در گير شد که بسياری ادعا می کردند که به عنوان خائن سرزنش شود و ديديم که نشد. دوم اينکه کشورهای عضو اتحاديهء عرب(خليج نشين ها) پايگاههای عملياتی در اختيار نيروهای مهاجم قرار داده اند. سوم اينکه در حاليکه قطر رئيس اتحاديه کشورهای اسلامی(سازمان کنفرانس اسلامی) است پايگاه رهبری اين عمليات نيز بود. جالب است بدانيم قطر (همين رئيس جهان اسلام!) چند ماه پس از تحويل کرسی رياست با بزرگترين دشمن اسلام و مسلمين(اسرائيل غاصب) روابط سياسی در حد سفير برقرار کرد!
سوال : خائن کيست؟ جوابش را خودتان به خودتان بدهيد!
اما درد اور اين است که مسولين عزيز و هوشمند ! جمهوری اسلامی همچنان بر جهل خود پافشاری می کنند و با مرور هر شب جزوهء:
دشمن انگاری امريکا مطبوعات روشن فکران اصلاح طلبان و مردم و هر کس که از آنها انقاد می کند و اشتباهشان را متذکر ميشود بر اشتباه خود تاکيد می کنند و لحظه ای در پی تغيير تصميمات خود در کسب آنچه به حق منافع و مصالح ملی است قدم بر نمی دارند.


((يا علی)) p>

/ 16 نظر / 12 بازدید
نمایش نظرات قبلی
منتظر

به نام خدا...انتظار مهم ترين موضوع جهانی...انتظار موضوعی که هاليوود و بازی های رايانه ای غربی به مقابله با آن پرداختن...انتظار موضوع روز جوونا که شعرا و سؤالاشون رو پر کرده....انتظار نقطه اميد مردم دنيا...و انتظار يه وبلاگ در مورد آقا امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشريف)...انتظار....انتظار....خوشحال می شم بيای و سر بزنی...در ضمن يه يادداشت در مورد شهيد مهدی آنيلی دارم اگه خواستی بخون و بلاگedoardo.persianblog.ir رو لينک کن...دست ها را به دعا برداريد/سوز دل چشم تري مي بايد/بوي پيراهن يوسف آمد/اشتياق پدري مي بايد...التماس دع

منتظر

به نام خدا...انتظار مهم ترين موضوع جهانی...انتظار موضوعی که هاليوود و بازی های رايانه ای غربی به مقابله با آن پرداختن...انتظار موضوع روز جوونا که شعرا و سؤالاشون رو پر کرده....انتظار نقطه اميد مردم دنيا...و انتظار يه وبلاگ در مورد آقا امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشريف)...انتظار....انتظار....خوشحال می شم بيای و سر بزنی...در ضمن يه يادداشت در مورد شهيد مهدی آنيلی دارم اگه خواستی بخون و بلاگedoardo.persianblog.ir رو لينک کن...دست ها را به دعا برداريد/سوز دل چشم تري مي بايد/بوي پيراهن يوسف آمد/اشتياق پدري مي بايد...التماس دعا

naser

لام نتونستم مطالبتو بخونم ولی در کليتش من رابطه رو بهشرط رعايت تمام شونات دیپلماسی قبول دارم و اينو هم قوبل دارم که امريکا بی طمع ديگر هيچ وقت با ايران ارتباط بر قررا نميکند پس بايد مواظب باشيم

Farzaneh

اين داستان همون پرنده های قفسی و اونيه که شهدونه ميريزه و فکر ميکنن خداشونه...من برات دعا کردم دوست خوبم بهم خبر بده که با مشکلت چيکار کردی؟

Farzaneh

سلام....منتظر نوشته های بعديت هستم...

iman

سلام.خوب می نويسی .اميدوارم اگز فرصت شد در مکتبيان جوابيه ای در مورد مقاله ات بياورم...........التماس دعا

سادات دلشکسته

سلام ... خيلی دلم پره.... دلم گرفته...دارم ميميرم....يعنی ای کاش ميمردم...بابا ده مگه چقد ما تاب و تحمل دوريشو داريم.....ده اخه کی انقد منتظر مونده؟ کی مثل ما انقد تاب و تحمل دوری محبوبشو ديده؟ کی مثل ما سوخته و ساخته؟ کی مثل ما جيگرش از فراغ صاحبش سوخته ولی چيزی نگفته؟ اقا می يای يا نه؟ ببين اينقد نيومدی که... بيا ديگه ارباب به جان مادر پهلو شکستمون به جان ... به جان کی قسمت بدم اقا که دلت به حال اين دلشکستم بسوزه به جان کی قسمت بدم که بيای به ....

زمان مفهومی ناشناخته

سلام اگر به دنبال رازهای موفقیت در زندگی اجتماعی ، خانوادگی و محیط کاری هستید ویا در جستجوی راهکارهای سیر تکاملی انسان هستید میتوانید حاصل سالها تلاش و تجربه صاحبان صنایع ، مشاهیر و اولیای الهی را در جملاتی بسیار کوتاه درسایت " زمان مفهومی ناشناخته "بیابید

فرخ

نام خدائي كه بر بندگان ناسپاس خود نيز رحم بسيار دارد خدايا تو كه مرا از نيستي آفريدي واگر روح خود را بر من جاري نكرده بودي مانند لجن متعفني جز نفرت حاصلي از هستي نداشتم . ولي تو توي مهربان روح زندگي و شادابي و محبت را بر من ارزاني كردي دو خدمتكار رايگان بر من گماردي تا مرا از آسيبهاي دنيا محافظت و اسباب رشد مرا فراهم سازند . و براي اينكه سعادت اين دنيا و دنياي ديگر را كه حاصل اعمال همين دنيا ي من است براي من رقم زني رسولاني فرستادي تا در طي اين مسير پر خطر راهنما و پشتيبان من باشند و كتاب دادي تا پس از آنان ما به كتاب مراجعه نمائيم