شهر ٬ شهر فرنگه...!

بنام جان آفرين پاک

سلام به همه دوستان عزيزی که به اين وبلاگ لطف داشتند و تا کنون بی نظمی ما را تحمل می کردند.راستش نمی خواستم مطلب بنويسم.اما جريانات اين چند روز اخير باعث شد به چند نکته اساسی و خيلی مهم اشاره کنم.

۱- انتظار يکی از مفاهيم اساسی در زندگی بشر٬ در همه اعصار و قرون بوده...در اين خانه پدری هم همه منتظر کسی هستند که بياد و يک تغيير اساسی در اوضاع ايجاد کنه...اما اين به هيچ وجه دليل نميشه که يک آدم ابله٬ بی سواد و خرد٬ و شايد ماجراجو ٬ بخواد ملت شريف و بعضا نجيب ايران رو بلا نسبت همه٬ گوسفند فرض کنه و به همين سادگی بخواد بياد رژيم برای خودش عوض بکنه...حالا کار ندارم که يه عده زيادی هم پاشدند رفتند ميدان آزادی که البته ۹۰٪ از خارج تهران و اکثرا از شمال بودند!

اما نکته مهم اين مساله٬ يکی از حدسهائيه که در باره علت اين اتفاق زده شده به اين شکل که ميگه:

طرح٬ تبليغ و گسترش خبر٬ و ايجاد حساسيت نسبت به اين موضوع اساسا توسط رژيم حاکم انجام شده تا ميزان خطر آفرينی هر يک از گزينه های پيش رو در ماههای آينده بررسی بشه٬ و يکی از کم خطر ترينش هم٬مساله جايگاه آلترناتيو خارجی و اول از همه٬سلطنت طلبها در ميان مردم ايران بود.

ساده تر اينکه رژيم خودش اين آقای دکتر در آزاد کردن ايران رو اختراع کرد که هم نفوذ سلطنت طلبها رو بررسی کنه٬ هم آنها رو ضايع کنه٬ هم يک مانور قدرت تبليغاتی انجام بده در باره محبوبيت نظام!!

بدی قضيه اينجاست که گزينه های بعدی رژيم ٬ تيشه زدن به ريشه دولت خاتمی و حذف اصلاح طلبهای مشارکتی٬ زهرچشم گرفتن از همه حاميان اصلاحات٬ ۲خرداد و خاتمی٬و تنبيه همه آنها٬ و بررسی ميزان تاثير مساله حقوق بشر در آينده رژيم است.خصوصا امروز که رژيم سلاح قدرتمندی به نام تسليحات هسته ای در اختيار داره و به لطف سازشکاری و معامله با اروپاييها روز به روز بيشتر از موضع قدرت وارد ميشه!!

۲- استيضاح پيروزمندانه وزير راه٬ اولين تیر مستقيم به پيکره معلول و ناتوان اصلاحات بود و مسلما تيرهای بعدی سخت تر و دردناکتر از اين بر پيکری که جناب خاتمی با سازشکاری و سستی و ترس٬ به زمينش زد٬ فرو خواهد نشست.شايد بهترين و يا تنها کاری که خاتمی ميتواند در برابر اين ضربه انجام دهد٬ استعفا و خروج از حاکميت است.تا بيش از اين خود را در اعمال رژيم شريک نگرداند.

برخوردهای سخيف و قهرآميز با مبلغان و حاميان اصلاحات٬ از اهالی فرهنگ٬ قلم٬ هنر و سينما شروع شد.منتظر يک انقلاب فرهنگی شديدتر در دانشگاهها باشيد!!!

امروز توقع ملت از دولت منتخب و اصلاح طلب ٬ خروش بر عليه گستاخی تمامت خواهان و تندروانی است که با توسل به قدرت نظامی افسار گسيخته٬ به رغم داعيه فراوان ارزشمداری٬ اراده ملت را بی اهميت شمرده و قصد برقراری حکومت استبداد و خفقان٬ به نام دين و ناب ترين ارزشهای دينی را دارد.کمترين اقدام دولت اصلاحات را در اين برهه حساس٬ استعفا ميداند و با تمام وجود در راه مقابله با ستم و خفقان حاکم به نام دين در کنار فرزندان شجاع خود در دولت می ايستد.برای تحقق هدف اصلاحات٬امروز روز شجاعت و عمل است.

/ 0 نظر / 22 بازدید